Komiteens struktur

Nedenstående er et forsøg på at definere cph12 komiteen i forhold til sammensætning og forretningsorden.

Antal medlemmer i komiteen

Det tilstræbes at der 8 medlemmer i komiteen.

Kønsfordeling

Det tilstræbes at komiteen består af lige dele mænd og kvinder.

Hvor mange medlemmer skal deltage på et møde for at mødet beslutningsdygtigt?

Mere end halvdelen af komiteens medlemmer skal være tilstede til et møde for at komiteen kan træffe beslutninger. 

Hvor tit holdes der møder

Komiteen holder møde minimum en gang om måneden. Flere møder kan aftales om nødvendigt. Særligt i månederne inden konventet må forventes en højere mødeaktivitet.

Mødedag

Det er faste møde holdes den anden søndag i måneden.

Mødetidspunkt

kl. 17.15. Kl. 18.15 hvis det er virtuelle møder

Mødested

I Lindevangskirken hvis ikke andet er aftalt.

Mødevarighed

Det tilstræbes at møderne varer under to timer. 

Komiteens møder

Til komiteens møder må kun deltage medlemmer af komiteen.

Mødepligt

Hvis et medlem kun har deltaget på under en tredjedel af møderne vil medlemmet blive foreslået om at melde sig ud af komiteen. 

Afbud til møder

Det skal prioriteres at deltage til møderne, da komiteen ikke er beslutningsdygtigt, hvis der er under 50% komitemedlemmer fremmødt.Det er selvfølgelig tilladt at melde afbud, men helst i så god tid som muligt.

Afstemning

Det er komiteens målsætning, at afstemninger ikke er nødvendige for at tage beslutninger.
(her kan tilføjes noget AA-formulering om GSM, principper, Guds kærlighed osv.)

Hvem kan være med i komiteen

Alle i AA-fællesskabet kan være med i komiteen, hvis de opfylder følgende krav.

  1. Mindst 1 års ædruelighed.
  2. Have gennemført de AAs tolv trin. 

En enig komite kan vælge at tilsidesætte disse to krav, hvis en kandidat har de rette forudsætninger.

Rekrutterering af nye medlemmer

Komiteen er åben over for både uopfordrede og opfordrede ansøgere, hvis det ellers lever op til kravene til at være medlem af komiteen.

Rotations

Dagsorden for møder i komiteen

–          Valg af ordstyrer/referent

–          Godkendelse af referat

–          Godkendelse af dagsorden

–          1. søndag efter speakeraftener evaluering af selvsamme inkl. orientering fra kassereren

–          Næste CPH12 møde

–          Konvent

–          Evt. ikke beslutningsdygtig

I CPH12 arbejder vi ud fra Konsensus, dvs. vi ikke stemmer om beslutninger men giver os tid til at  komme til enighed (AA-gruppen – hvor alting starter s.24).