AA’s 12 traditioner

 1. Vor fælles velfærd bør komme først; personlig helbredelse afhænger af sammenholdet i AA.
 2. Når det drejer sig om gruppens anliggender, er der kun én autoritet – en kærlig Gud, sådan som Han måtte udtrykke sig i vor gruppesamvittighed. Vore ledere er kun betroede tjenere; de bestemmer ikke.
 3. Den eneste betingelse for at blive medlem af AA er et ønske om at holde op med at drikke.
 4. Hver gruppe bør være selvstyrende, undtagen i sager, der angår andre grupper eller AA som helhed.
 5. Hver gruppe har kun ét hovedformål – at bringe budskabet videre til alkoholikeren, som stadig lider.
 6. En AA-gruppe bør aldrig støtte, finansiere eller låne AA-navnet ud til noget beslægtet formål eller noget fremmed foretagende, for at problemer med penge, ejendom og prestige ikke skal aflede os fra vort egentlige formål.
 7. Enhver AA-gruppe bør klare sig selv økonomisk og afslå bidrag udefra.
 8. Anonyme Alkoholikere bør altid forblive ikke-professionelle, men vore servicekontorer kan ansætte kvalificeret personale.
 9. AA som sådan bør aldrig organiseres, men vi kan nedsætte arbejdsudvalg eller komiteer, der er direkte ansvarlige over for dem, de tjener.
 10. Anonyme Alkoholikere tager ikke stilling til spørgsmål uden for Fællesskabet; AA-navnet bør derfor aldrig inddrages i offentlige debatter.
 11. Vor udbredelse af kendskabet til AA er i højere grad baseret på tiltrækning end hvervning og reklame; når det gælder presse, radio og TV, bør personlig anonymitet altid bevares.
 12. Anonymitet er det åndelige grundlag for alle vore traditioner, der til stadighed minder os om, at principper går forud for personer.

I arkiv